Om kommissionen

 

Regeringen har nedsat "en hurtigt arbejdende uafhængig natur- og landbrugskommission til udarbejdelse af forslag til løsning af landbrugets strukturelle og økonomiske og miljømæssige udfordringer, herunder hvordan landbrugserhvervet kan bidrage til klimaindsatsen og til miljø- og naturindsatsen.” (Regeringsgrundlaget, 2011).

 

Regeringens motivation

På Danmarks areal skal der være plads til at producere sunde og velsmagende fødevarer af høj kvalitet samt en varieret, mangfoldig og sammenhængende natur.
 
Regeringen ønsker derfor et økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt og fremtidsorienteret landbrugserhverv, der fortsat kan bidrage væsentligt til beskæftigelse og eksport i fødevaresektoren.
 
Regeringen ønsker samtidig at stoppe tilbagegangen i og styrke biodiversiteten og forbedre miljøtilstanden i vandmiljøet og bidrage til at bekæmpe klimaforandringer.
 
Der er derfor brug for nye afbalancerede løsninger, så landbrugets rammevilkår fremadrettet understøtter en grøn omstilling med vækst og nye udviklingsmuligheder for erhvervet og samtidig styrker natur-, vandmiljø og klimaindsatsen. 
 

Kommissionens arbejde

Natur- og landbrugskommissionen har et år til at komme med forslag til at løse de økonomiske og miljømæssige udfordringer, som landbruget og naturen står overfor. Herefter skal kommissionen arbejde på egentlige anbefalinger, som skal præsenteres for regeringen i første halvdel af 2013. Kommissionen skal komme med konkrete forslag til, hvordan dansk landbrug og natur kan udvikles bæredygtigt både på kort og lang sigt.

 

Kommissionens første opgave består i at udarbejde en samlet status over landbrugets økonomiske situation og tilstanden for den danske natur, vandmiljøet og klimaet. Når statusredegørelsen er klar til sommer, vil kommissionen invitere til konference og rundbordssamtaler, sådan at alle relevante interesseorganisationer inddrages.

 

Læs hele kommissoriet for Natur- og landbrugskommissionen her (pdf) 

 

Yderligere oplysninger

Miljøministeriet
www.mim.dk 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
www.fvm.dk