Om Kommissionen

Natur- og Landbrugskommissionen har afsluttet sit arbejde.

 

Regeringen nedsatte "en hurtigt arbejdende uafhængig natur- og landbrugskommission til udarbejdelse af forslag til løsning af landbrugets strukturelle og økonomiske og miljømæssige udfordringer, herunder hvordan landbrugserhvervet kan bidrage til klimaindsatsen og til miljø- og naturindsatsen.”
(Regeringsgrundlaget, 2011).

 

Læs mere om kommissionen

Kommissionens anbefalinger offentliggjort

Natur- og Landbrugskommissionen har afsluttet sit arbejde og har torsdag d. 18. april offentliggjort sine anbefalinger.

 

Læs mere

Kontakt

Miljøministeriet
www.mim.dk 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
www.fvm.dk